duminică, 20 martie 2011

Mădalin-Doru Guruianu preocupat la fiecare rasuflare de ”diversitatea etnică” ... și evident autonomia teritorială a extremiștilor maghiari

iată ce ne povestește acest Guruianu pe: http://www.lumebuna.ro/3ani/

Madalin-Doru Guruianu alege Romania pentru ca:
1. Pentru c? iubesc diversitatea etnic? ?i cultural? pe care o avem!
2. Pentru c? apreciez enorm tinerii / viitorii lideri ai comunit??ilor!
3. Pentru c? ne implic?m destul de mult în campanii civice ?i ecologice!
4. Pentru c? am reu?it s? ?inem ultrana?ionali?tii în afara Parlamentului!
5. Pentru c? avem o via?? cultural? de mare valoare atât în ?ar? cât ?i în str?in?tate, în ciuda slabei finan??ri!
6. Pentru c? educa?ia formal? ?i non-formal? reu?esc s? aduc? la suprafa?? tineri merituo?i, genera?ie dup? genera?ie.
7. Pentru c? are zone extraordinare, cu forme de relief, dar ?i obiceiuri tradi?ionale extrem de diverse.
8. Pentru c? ne putem mândri cu sportivi de valoare mondial? într-o mul?ime de domenii!
9. Pentru c? tr?iesc într-o comunitate extraordinar?, în Sfântu Gheorghe / Covasna!
10. Pentru c? de fiecare dintre noi depinde schimbarea în bine a României!


Alte preocupări mai ai maeste curuianu?
e bine sa primești bani de la primarie si sa te preocupe sa fi purtatorul de vorbe al extremistului Antal?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu