luni, 12 iulie 2010

Comunicat de presa: FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ

COMUNICAT DE PRESĂ


Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş a luat act de refuzul prefectului judeţului Covasna de a ataca în contencios administrativ hotărârile nelegale privind schimbarea unor denumiri de străzi, inclusiv a porţiunii centrale a Bulevardului 1 Decembrie 1918, adoptate de Consiliul Local al municipiului Sfântu-Gheorghe, în şedinţa din luna mai 2010.
Drept urmare, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş a depus astăzi, 6 iulie 2010, o plângere prealabilă (vezi în partea de jos a paginii) la Consiliul Local Sfântu-Gheorghe împotriva hotărârilor adoptate cu încălcarea a peste zece hotărâri judecătoreşti defi nitive şi irevocabile pronunţate în cauze similare de Tribunalul Covasna, Curtea de Apel Braşov şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României.
De asemenea, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş va sesiza administraţia centrală cu privire la situaţia de faţă, pe fondul nerespectării autorităţii de lucru judecat de către instituţiile implicate.

Biroul de presă al FCRCHM, prof. Ligia Ghinea
Data: 06.07.2010Către, CONSILIUL LOCAL SFÂNTU-GHEORGHE

FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ, cu sediul în Sfântu-Gheorghe, str. Miko Imre, nr. 2, reprezentat legal prin dr. Ioan Lăcătuşu, preşedinte, în baza art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2001 cu modifi cări şi completări ulterioare, urmare a analizării hotărârilor judecătoreşti comunicate de Instituţia Prefectului - judeţul Covasna în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă comunicăm următoarea

PLÂNGERE PREALABILĂ

împotriva HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTUGHEORGHE:
A) NR. 133/2010 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII UNOR PORŢIUNI DIN STRADA 1 DECEMBRIE 1918 DIN MUNICIPIUL SFÂNTU-GHEORGHE;
B) NR. 134/2010 CU PRIVIRE LA SCHIMBAREA DENUMIRII UNOR STRĂZI ŞI ATRIBUIREA DE DENUMIRE A UNOR STRĂZI DIN MUNICIPIUL SFÂNTU- GHEORGHE;
C) NR. 135/2010 PRIVIND SCHIMBAREA DE DENUMIRI DE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL SFÂNTU-GHEORGHE.
Hotărârile sunt nelegale în baza următoarelor

MOTIVE

1. NELEGALITATEA SCHIMBĂ- RII DENUMIRII UNOR PORŢIUNI DIN STRADA 1 DECEMBRIE 1918 DIN MUNICIPIUL SFÂNTU-GHEORGHE A FOST DEJA STABILITĂ DEFINITIV ŞI IREVOCABIL LA SESIZAREA PREFECŢILOR JUDEŢULUI COVASNA PRIN URMĂTOARELE HOTĂRÂRI JUDECĂ- TOREŞTI (AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT):
a) S.C. nr. 303/26.10.1999, Tribunalul Covasna, Dosar civil nr. 1407/1999, prin care s-a anulat art. 1 din HCL Sfântu-Gheorghe nr. 43/2 iulie 1999 privind schimbarea denumirii unei porţiuni din strada 1 Decembrie 1918 în „Petofi Sandor”;
b) S.C. nr. 99F/23 mai 2000, Curtea de Apel Braşov, Dosar civil 354/F/CA/2000 prin care s-a anulat HCJ Covasna nr. 14/2000 privind schimbarea denumirii unei porţiuni din strada 1 Decembrie 1918 în „Petofi Sandor”;
c) D.C. nr. 903/5 martie 2001, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Dosar civil nr. 3087/2000, prin care s-a respins recursul CJ Covasna împotriva S.C. nr. 99F/23 mai 2000;
d) S.C. nr. 355/18 octombrie 2001, Dosarul civil nr. 1603/2001, prin care Tribunalul Covasna a obligat Consiliul Local Sfântu-Gheorghe să ridice cele patru tăbliţe cu inscripţia „Petofi Sandor” amplasate nelegal pe strada 1 Decembrie 1918 în timpul proceselor anterioare;
e) D.C. nr. 4/A din 17 ianuarie 2002 prin care s-a încuviinţat executarea silită a S.C. nr. 99F/23 mai 2000 a Curţii de Apel Braşov la cererea Prefectului judeţului Covasna, împotriva CL Sfântu-Gheorghe, în sensul ridicării pe calea executării silite a celor patru tăbliţe cu inscripţia „Petofi Sandor” amplasate nelegal pe strada 1 Decembrie 1918;
f) S.C. nr. 545/ 12 decembrie 2001, Tribunalul Covasna, Dosar civil nr. 1863/2001 prin care, această instanţă reţine autoritatea de lucru judecat şi anulează HCL Sfântu-Gheorghe nr. 128/26 septembrie 2001 privind schimbarea de denumiri de străzi, inclusiv 1 Decembrie 1918;
g) D.C. nr. 153/2002, Curtea de Apel Braşov, prin care s-a respins recursul CL Sfântu- Gheorghe împotriva S.C. nr. 545/ 12 decembrie 2001 dată de Tribunalul Covasna;
h) S.C. nr. 62/26 ianuarie 2006, Tribunalul Covasna, Dosar civil nr. 1837/2005, prin care această instanţă reţine autoritatea de lucru judecat şi anulează încă o dată schimbarea denumirii porţiunii centrale a străzii 1 Decembrie 1918 în „Petofi Sandor” realizată prin HCL Sfântu- Gheorghe nr. 142/2005;
i) D.C. nr. 177/R/4 iulie 2006, Curtea de Apel Braşov, Dosar civil nr. 200/CA/R/2006, prin care s-a respins recursul CL Sfântu- Gheorghe împotriva S.C. nr. 62/2006 dată de Tribunalul Covasna.
2. CELE TREI HOTĂRÂRI SUNT NELEGALE ÎN INTEGRALITATEA LOR, ÎN AFARA AUTORITĂŢII DE LUCRU JUDECAT INCIDENTĂ LA SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII 1 DECEMBRIE 1918, ŞI PENTRU CĂ:
a) Conform:
S.C. nr. 62/2006 a Tribunalului Covasna,
D.C. nr. 177/R/2006 a Curţii de Apel Braşov şi
S.C. 1071/5 noiembrie 2009, a Tribunalului Covasna, Dosar civil nr. 972/119/2009 schimbarea denumirii de străzi implică o serie de cheltuieli semnifi cative din partea bugetului local conform Legii nr. 290/2005, iar Legea fi nanţelor publice locale prevede că nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare sau surse de fi nanţare.
Cele trei hotărâri nu au la bază un calcul concret şi o aprobare de sume de bani în condiţiile legii pentru suportarea cheltuielilor generate de aceste schimbări de denumiri.
b) Conform sesizării făcute Prefectului judeţului Covasna de cei patru consilieri locali ai Alianţei Româneşti (PSD + PD-L + PNL) şi publicată într-un săptămânal local, avizul Comisiei judeţene de schimbare de denumiri a fost solicitat de Consiliul Local Sfântu-Gheorghe înaintea expirării perioadei până la care se puteau formula propuneri din partea societăţii civile. Această situaţie încalcă procedura obligatorie prevăzută de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională.

Preşedinte, dr. Ioan Lăcătuşu
Data: 06.07.2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu