duminică, 8 august 2010

UDMR ANTIROMANIA. Si in comuna Bodoc, judetul Covasna, limba maghiara este limba oficiala de stat. MAI si Prefectura Covasna se fac ca nu vad !!!

Tot mai mulţi cetăţeni îmi trimit pentru publicare pe blog fotografii care dovedesc că utilizarea cu prioritate a limbii maghiare faţă de limba română de către primăriile din judeţele aflate sub control udemeristo - pecemist nu sunt simple accidente ci parte a unui plan consecvent, a unei strategii imagologice de maghiarizare a spaţiului public din centru teritoriului naţional al României, de impunere a limbii maghiare ca limbă oficială pe acest teritoriu pe care extrema dreapta maghiara, UDMR, PCM şi alte organizaţii segregaţioniste încearcă să îl impună sub pseudodenumirea de "Szekelyfold", în traducere "Pământul Secuiesc". Am primit zilele trecute trei noi fotografii realizate în comuna Bodoc, cu trei inscriptii amplasate de autorităţile publice din comuna Bodoc, judeţul Covasna. Inscripţiile publice sunt realizate după aceeaşi logică nelegală şi de înlocuire a limbii române oficiale cu limba maghiară.

CE SPUNE LEGEA ÎN CAZUL INSCRIPŢIONĂRII TĂBLIŢELOR DE LA INTRAREA ŞI IEŞIREA ÎN LOCALITATE ?

HG nr. 1206/2001, ARTICOLLUL 11:
(1) Inscriptionarea în limba maternă a denumirii unor localităţi în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor se face pe aceeaşi tablita indicatoare, sub denumirea în limba romana, folosindu-se aceleaşi caractere, marimi de litere şi culori, potrivit anexei nr. 2. Inscriptionarea se face atât pe indicatoarele rutiere de intrare, cat şi pe cele de ieşire din localitate.
(2) Confecţionarea tablitelor indicatoare se realizează prin grija primarilor, costul acestora fiind suportat din bugetele locale. Cum a găsit de cuvinţă primarul comunei Bodoc să inscripţioneze tăbliţele de intrare în localitate vedeţi în foto alaturat.

CE SPUNE LEGEA ÎN CAZUL INSCRIPŢIONĂRII TĂBLIŢELOR INSTITUŢIILOR DE SUB AUTORITATEA CONSILIILOR LOCALE ?

HG nr. 1206/2001, ARTICOLLUL 12: Inscriptionarea în limba maternă a denumirii instituţiilor publice de sub autoritatea consiliilor locale sau judeţene se face printr-o tablita similară ca dimensiune, caracter, mărime a literelor şi culori cu cea inscriptionata în limba romana. Tablita se va amplasa sub tablita care conţine denumirea oficială în limba romana.
Cum a găsit de cuvinţă primarul comunei Bodoc să inscripţioneze tăbliţa de la sala de sport vedeţi în foto alaturat. Nu doar că prin inversarea limbii române cu limba maghiară acordă acesteia din urmă statul de limbă oficială în comuna Bodoc dar, ca să fie sigur că lumea înţelege această situaţie fără dubii, a micşorat cât a putut caracterele inscripţiei în limba română. Dacă legiuitorul român a găsit de cuvinţă să respecte limba maghiară prevăzând că inscripţiile în această limbă se fac cu caractere egale cu cele în limba română,, executând ordinul şefilor de la UDMR, primarul comunei Bodoc a găsit de cuvinţă să nu acorde inscripţiei în limba română aceeaşi mărime ca inscripţiei în limba maghiară. Şi ca să îşi satisfacă pe deplin ura faţă de limba română, primarul comunei Bodoc a mai inscripţionat şi un drum forestier în aceiaşi logică a schimbării caracterului de limbă oficială între limba română şi limba maghiară.

ESTE CAZUL COMUNEI BODOC UN CAZ IZOLAT ? NU! AŞA CUM SE OBSERVĂ DIN FOTOGRAFIILE PUBLICATE DE-A LUNGUL TIMPULUI AVEM DE A FACE CU UN COMPLEX INTEGRAT DE MĂSURI APLICAT TOCMAI CU SCOPUL IMPUNERII DE FACTO A LIMBII MAGHIARE CA LIMBĂ OFICIALĂ !

CINE AR TREBUI SĂ I-A MĂSURI ?
HG nr. 1206/2001, ARTICOLUL 18 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni: lit. g) inscriptionarea altor denumiri decât cele prevăzute în anexele nr. 1/1-1/23, precum şi inscriptionarea acestora în alta forma decât cea prevăzută în anexa nr. 2; (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către persoane împuternicite de ministrul administraţiei publice, de către prefect sau împuterniciţii acestuia şi se aplica primarului, preşedintelui consiliului judeţean, secretarului, respectiv secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, după caz.

LEGEA nr. 340/2004 ARTICOLUL 19: (1) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;

CINE SUNT PREFECŢII CARE AR TREBUI SĂ APLICE LEGEA ? DOI UDEMERIŞTI NUMIŢI ÎN FUNCŢIILE DE PREFECT TOCMAI PENTRU A PARALIZA ACTIVITATEA PREFECTURILOR COVASNA ŞI HARGHITA: GYORGY ERVIN SI LADANY ZSOLT?

Un comentariu: